โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


หนึ่งเดียวในอำเภอวาปีปทุม "สวนองุ่นแคทลียา"


สวนองุ่นแคทลียา ม.6 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม องุ่นรสหวานเพื่อสุขภาพ จุดเรียนรู้องุ่นนานาพันธุ์ ตำบลสารสนเทศต้นแบบฯ