โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตำบลสารสนเทศต้นแบบ


25 พฤษภาคม 2561
นางสาวศันสนีย์  ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พร้อมด้วยนายมงคล เพชรด่านเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนอุดรธานี และนางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตำบลสารสนเทศต้นแบบ ตำบลหนองทุ่ม อ.วาปีปทุม และหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหนองเผือก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม โดยมีผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ อปท. และผู้นำชุมชนตำบลหนองทุ่ม ให้การต้อนรับ