โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมพระนำ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าวัด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 -26 ก.ย. 63