ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 23 [ 20 มิ.ย. 2567 ]
...........................................................................................
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 24 [ 20 มิ.ย. 2567 ]
...........................................................................................
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 22 [ 19 มิ.ย. 2567 ]
...........................................................................................
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 4/2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]
...........................................................................................
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 20 [ 6 มิ.ย. 2567 ]
...........................................................................................
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 21 [ 6 มิ.ย. 2567 ]
...........................................................................................
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 19 [ 27 พ.ค. 2567 ]
...........................................................................................