โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 ที่ทำการ อบต.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
 

โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000

 
E:mail admin@nongthum.go.th
 
http://www.nongthum.go.th

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190861 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน