โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายพูนทรัพย์  ประจักกัตตา  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นางชลดา  อัปมะระกัง   นายประมวล   ประมายะยัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นายไม  ปะกิระคะ  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 92357 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน