องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
  โครงการตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 61]
 
  ประชุมสภา อบต.หนองทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 วั...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 53]
 
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพะเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบร...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 61]
 
  โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...[วันที่ 2023-05-30][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล เพื...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 50]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ว...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชาคมเพื่อทบทวน เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลงผนพัฒนาตำบ...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 วันที่ 15 เมษายน...[วันที่ 2023-04-15][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2566 วันพฤหัสบดีที...[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 76]
 
  ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันพระบาทสมเด็จพ...[วันที่ 2023-04-06][ผู้อ่าน 40]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มมีความยินดีและขอต้อนร...[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 57]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มได้รับมอบรถน้ำเอนกประ...[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 46]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign