องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ทรัพย์ [ 27 มี.ค. 2567 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]4
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]10
5 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]6
6 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9 [ 28 ก.พ. 2567 ]5
7 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]9
8 การจัดทำระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด่วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]6
9 การจัดทำระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด่วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]4
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง การขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]9
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]7
12 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7 [ 24 ม.ค. 2567 ]9
13 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 6 [ 22 ม.ค. 2567 ]7
14 ประกาศการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 19 ม.ค. 2567 ]26
15 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม [ 5 ม.ค. 2567 ]9
16 ประกาศเรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2567 ]11
17 ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2567 ]11
18 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]7
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]8
20 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม [ 13 ต.ค. 2566 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign