องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม พ.ศ 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]1
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนางสมพร นาเมือง ถึงสายแยกข้างวัดทางไปโรสีนายประมวล ประมายะยัง [ 6 ก.ค. 2566 ]10
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดมหาสารคาม [ 3 มี.ค. 2566 ]14
4 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT ) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]29
5 ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายในนอก(EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]25
6 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อบต.หนองทุ่ม [ 4 ม.ค. 2566 ]17
7 รายงาน รับ-จ่าย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]32
8 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [ 6 ก.ย. 2565 ]77
9 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายแผน [ 15 ส.ค. 2565 ]68
10 เรียกประชุมสภา อบต.หนองทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]7
11 โครงการเชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมของ อบต.หนองทุ่ม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]9
12 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT 2565) [ 1 มี.ค. 2565 ]207
13 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขฝุ่น PM 2.5 [ 17 ก.พ. 2565 ]7
14 คำแถลงนโยบายนายก อบต. [ 21 ม.ค. 2565 ]271
15 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 18 ม.ค. 2565 ]76
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสรียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]83
17 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ม.ค. 2565 ]135
18 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]135
19 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 17 ม.ค. 2565 ]134
20 มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ม.ค. 2565 ]129
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign