องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT 2565) [ 1 มี.ค. 2565 ]57
2 คำแถลงนโยบายนายก อบต. [ 21 ม.ค. 2565 ]117
3 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปี 2565 นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง [ 17 ม.ค. 2565 ]99
4 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งแรก) ประจำปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]108
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.หนองทุ่ม [ 7 ต.ค. 2564 ]123
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม [ 7 ต.ค. 2564 ]118
7 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ ita ประจำปีงบประมาณ2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ]134
8 โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]135
9 แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT ) [ 6 เม.ย. 2564 ]136
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 [ 19 มี.ค. 2564 ]114
11 ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2564 ]113
12 มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2564 ]103
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]90
14 ประกาศการเปิดประชุมสภา อบต.หนองทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]87
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]70
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]72
17 การเปิดประชุมสภา อบต.หนองทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]61
18 สถิติการให้บริการประชาชนปี2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]72
19 รายการสรุปสถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปี2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]74
20 กิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นปีพ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]76
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign