องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งแรก) ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม ,นายวีรพันธุ์  จันทร์แก้ว ท้องถิ่นอำเภอวาปีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ครั้งแรก วันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

     เอกสารประกอบ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งแรก) ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม