องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT ) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน (  )  ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงาน (  ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยสามารถเข้าตอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 

     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT ) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม