องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม