องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนางสมพร นาเมือง ถึงสายแยกข้างวัดทางไปโรสีนายประมวล ประมายะยัง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนางสมพร นาเมือง ถึงสายแยกข้างวัดทางไปโรสีนายประมวล ประมายะยัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม