องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดทำระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด่วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดทำระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด่วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม