องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายในนอก(EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายในนอก(EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม