องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปี 2565 นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปี 2565 นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม