องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
 


นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง นายก อบต.หนองทุ่ม พร้อมคณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองทุ่ม และผู้นำท้องที่ ได้ออกสำรวจผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ ตำบลหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566


2024-05-08
2024-03-19
2024-03-18
2024-01-29
2023-12-25
2023-10-13
2023-08-23
2023-08-11
2023-08-03
2023-07-28