องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
 


วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม นำโดยนายทองอินทร์  คลังดงเค็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมงาน"วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2024-05-08
2024-03-19
2024-03-18
2024-01-29
2023-12-25
2023-10-13
2023-08-23
2023-08-11
2023-08-03
2023-07-28