องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
 


MOl Waste Bank WeeK


วันที่ 19 มีนาคาม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดงาน "MOl Waste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยมีกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิล ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

2024-05-08
2024-03-19
2024-03-18
2024-01-29
2023-12-25
2023-10-13
2023-08-23
2023-08-11
2023-08-03
2023-07-28