องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองทุ่ม


ประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองทุ่ม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชน วันที่่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

2022-08-12
2022-08-11
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-12
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-07