องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะ พระนำผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปเข้าวัด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 ณ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม


2022-08-12
2022-08-11
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-12
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-07