องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มได้รับมอบรถน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) และรถบรรทุกเอนกประสงค์ พร้อมอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ประจำรถและการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้รับมอบรถน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) และรถบรรทุกเอนกประสงค์ พร้อมอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำและฝึกอบรมการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาศนี้

2023-06-03
2023-05-30
2023-05-25
2023-05-11
2023-04-27
2023-04-15
2023-04-13
2023-04-06
2023-04-03
2023-03-21