องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มได้รับมอบรถน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) และรถบรรทุกเอนกประสงค์ พร้อมอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ประจำรถและการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้รับมอบรถน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) และรถบรรทุกเอนกประสงค์ พร้อมอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำและฝึกอบรมการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาศนี้

2024-03-19
2024-03-18
2024-01-29
2023-12-25
2023-10-13
2023-08-23
2023-08-11
2023-08-03
2023-07-28
2023-07-26