องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
ที่อยู่  75 ม.7 ตำบลหนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 

โทร. 043-798028

 
E:mail nongthum64 @ gmail .com
 
http://www.nongthum.go.th

แผนที่อบต.


 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign