องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
กองคลัง

   
  นางพรหมภัสสร  พรหมดวงดี  
  นักวิชาการการเงินและบัญชี รักษาการ
ผอ.กองคลัง
 
นางกฤษณา  โคตุธา นายไชยา  อนุสา นางกาญจนา  ปะโกสันตัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางพิกุล   วรรณพฤติ   นางวนิดาวัลย์   เพชรหนองชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign