องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
กองช่าง

   
    นายปริชาติ   พรหมทา  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
  นายศักดิ์สิทธิ์   คำปุย  
   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
 

 
 
 
 
   
             นายเอกรัตน์    เอกศิริ  
              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign