องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

   
  นายศักชัย  โทแสง  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
  นายภูวนาจ   ฮาดภักดี  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign