องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอังศุมาลิน   พรจันทร์ท้าว

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

   
  นางสาวพิมพ์รำไพ   ชาวบ้านใน  
 

พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วป

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign