องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
กระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ

- ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ThaID (ไทยดี) ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
- ระบบตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร (Chongko)
- ตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกร
- ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign