องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองทุ่ม
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]64
2 คู่่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การลงข้อมูลในระบบบุคลากรท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2565 ]56
3 คู่่มือการลงโทษวินัย [ 4 ม.ค. 2565 ]57
4 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ [ 3 ม.ค. 2565 ]110
5 คู่มือปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 3 ม.ค. 2565 ]105
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 30 ธ.ค. 2564 ]53
7 โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]123
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]106
9 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 ก.ค. 2563 ]112
10 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 3 ก.ค. 2563 ]110
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ก.ค. 2563 ]112
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]110
13 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 3 ก.ค. 2563 ]105
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 มิ.ย. 2562 ]73
15 มาตรการการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 4 มิ.ย. 2562 ]80
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 มิ.ย. 2562 ]73
17 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2562 ]72
18 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 29 เม.ย. 2562 ]60
19 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ของ อบต.หนองทุ่ม [ 22 เม.ย. 2562 ]61
20 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]60
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign