องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองทุ่ม
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]207
2 คู่่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การลงข้อมูลในระบบบุคลากรท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2565 ]143
3 คู่่มือการลงโทษวินัย [ 4 ม.ค. 2565 ]144
4 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ [ 3 ม.ค. 2565 ]196
5 คู่มือปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 3 ม.ค. 2565 ]196
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 30 ธ.ค. 2564 ]133
7 คู่มือการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ [ 14 ก.ค. 2564 ]151
8 วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน [ 13 ก.ค. 2564 ]130
9 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน / ร้องทุุกข์ [ 1 ก.ค. 2564 ]85
10 โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]214
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]194
12 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 ก.ค. 2563 ]194
13 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 3 ก.ค. 2563 ]201
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ก.ค. 2563 ]196
15 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]196
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 3 ก.ค. 2563 ]191
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 มิ.ย. 2562 ]161
18 มาตรการการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 4 มิ.ย. 2562 ]165
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 มิ.ย. 2562 ]158
20 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2562 ]150
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign