องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]8
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]8
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]18
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]17
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]8
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]13
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]15
9 แผนพัฒนา 5 ปี 2561 -2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]191
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 -2570 [ 23 ก.พ. 2565 ]169
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) [ 5 ม.ค. 2565 ]237
12 ประกาศใช้แผนพัฒนา(2561-2565) [ 5 ม.ค. 2565 ]226
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 12 ก.ย. 2561 ]234
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 20 มิ.ย. 2561 ]226
15 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 [ 20 เม.ย. 2561 ]226
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign