องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2565 ]143
2 ประกาศคณะกรรมการฯเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัฯ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 5 ม.ค. 2565 ]134
3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 5 ม.ค. 2565 ]142
4 ประกาศคณะกรรมการเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 [ 5 ม.ค. 2565 ]168
5 การกำหนดคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2565 ]142
6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้งการย้าย การโอนฯ (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2565 ]141
7 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 4 ม.ค. 2565 ]193
8 ประกาศคณะกรรมการฯเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกียวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานฯ พ.ศ. 2561 [ 4 ม.ค. 2565 ]136
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign