องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2565 ]133
2 การกำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ [ 5 ม.ค. 2565 ]141
3 ประกาศคณะกรรมการฯเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัฯ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2565 ]140
4 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้งการย้าย การโอนฯ (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2565 ]138
5 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2565 ]139
6 ประกาศคณะกรรมการฯเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการฯ พ.ศ. 2561 [ 4 ม.ค. 2565 ]145
7 ประกาศคณะกรรมการเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2565 ]197
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign