องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาการลงโทษทางวินัยฯ [ 5 ม.ค. 2565 ]139
2 ประกาศคณะกรรมการฯเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 5 ม.ค. 2565 ]137
3 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลฯ [ 4 ม.ค. 2565 ]135
4 ประกาศคณะกรรมการฯเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ [ 4 ม.ค. 2565 ]129
5 ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2565 ]132
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign