องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 (ต่อ)
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม