องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย


ประกาศเจตนารมย์ให้เป็นองค์กรที่จะต่อต้านการทุจริต และพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมย์ให้เป็นองค์กรที่จะต่อต้านการทุจริต และพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม