องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม