องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่่มือการลงข้อมูลในระบบบุคลากรท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่่มือการลงข้อมูลในระบบบุคลากรท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม