องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการลงโทษวินัยข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการลงโทษวินัยข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม