องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม