องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม