องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม