องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายมค.ถ. 117-05 หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา - บ้านเมืองใหม่ ตำบลหนองทุ่ม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายมค.ถ. 117-05 หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา - บ้านเมืองใหม่ ตำบลหนองทุ่ม
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม