องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม