โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 พ.ย. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองทุ่ม 1
  3 ก.ค. 2563    สถิติการให้บริการประชาชนปี2563 24
  3 ก.ค. 2563    รายการสรุปสถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปี2562 22
  3 ก.ค. 2563    กิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นปีพ.ศ.2563 24
  12 มิ.ย. 2563    ขอเชิญผู้้เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยท่านสามารถเลือกตอบผ่านลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดที่ปรากฎด้านล่างนี้ 30
  11 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์การทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(EIT) 28
  15 ม.ค. 2563    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการบริการประชาชน ปี 2562 20
  10 ก.ย. 2562    รายงานผลการประชุมผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 14
  15 มิ.ย. 2562    โครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 152
  31 พ.ค. 2562    ประชุมติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2562 99

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 86049 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน