โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองทุ่ม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.ค. 2563    มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 36
  3 ก.ค. 2563    มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 34
  3 ก.ค. 2563    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 34
  3 ก.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 31
  3 ก.ค. 2563    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 37
  14 ม.ค. 2563    คู่มือแนวทางปฎิบัติงามตามภารกิจหลัก 34
  4 มิ.ย. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 84
  4 มิ.ย. 2562    มาตรการการป้องกันการให้หรือรับสินบน 82
  3 มิ.ย. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 80
  13 พ.ค. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 86

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 92341 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน