โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี2563 36
  17 มี.ค. 2563    แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม ของ อบต.หนองทุ่ม 35
  10 ก.พ. 2563    กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม 30
  5 ก.พ. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 34
  26 พ.ย. 2562    หลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานของ อบต.หนองทุ่ม 33
  12 มี.ค. 2562    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 86
  14 ม.ค. 2562    หลักเณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 92
  10 ต.ค. 2561    ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) 91
  5 ต.ค. 2560    แผนอัตรากำลัง3 ปี (2561-2563) 81
  11 ม.ค. 2559    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องใช้แผนอัตรากำลังสามปี (2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 140
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 92354 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน