โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 มี.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 -2566) ครั้งที่ 1 41
  13 ม.ค. 2564    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 48
  20 ส.ค. 2563    แบบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563 43
  8 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี2563 51
  17 มี.ค. 2563    แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม ของ อบต.หนองทุ่ม 46
  10 ก.พ. 2563    กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม 42
  5 ก.พ. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 38
  26 พ.ย. 2562    หลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานของ อบต.หนองทุ่ม 46
  12 มี.ค. 2562    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 38
  14 ม.ค. 2562    หลักเณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190853 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน