โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 พ.ค. 2564    แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2564 46
  20 เม.ย. 2564    รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 39
  5 เม.ย. 2564    ประกาศเจตจำนงค์สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของ ผู้บริหาร ประจำปี 2564 39
  10 ม.ค. 2564    มาตรการจัดการกรณีที่ได้รับทราบหรือตรวจสอบพบการทุจริต 35
  7 ม.ค. 2564    แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 -2566 36
  28 ธ.ค. 2563    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 35
  15 ต.ค. 2563    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 34
  8 ต.ค. 2563    ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม 32
  7 ต.ค. 2563    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี 2563 29
  7 ต.ค. 2563    แผนผังแสดงขั้นตอนระยเวลารับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 32

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190836 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน