โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 3
  3 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)ประจำปี 2562รอบ 12 เดือน 1
  10 มิ.ย. 2562    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 143
  5 มิ.ย. 2562    เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 90
  28 พ.ค. 2562    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 47
  21 พ.ค. 2562    รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 54
  17 พ.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน 52
  6 ก.พ. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน 52
  23 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริตประจำปี 2561 128
  14 พ.ย. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 103

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 64050 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน