โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) 38
  7 ต.ค. 2563    รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 39
  5 ต.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 43
  10 ก.ค. 2563    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 39
  16 มิ.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนประจำปี2563 40
  3 เม.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 41
  20 พ.ย. 2561    การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 34
  7 พ.ย. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2560 41
  15 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561 42
  7 ส.ค. 2560    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 40
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190838 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน