องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]7
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วงฯ [ 29 มิ.ย. 2566 ]34
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย มค.ถ.117-02 สายบ้านหนองเสือ - บ้านหนองทุ่ม โดยการเสริมไหล่ทาง พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ( กม. 0+000- กม. 0+462)ตำบลหนอองทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ) [ 8 ก.พ. 2566 ]31
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย มค.ถ 113-04 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2063 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)) [ 10 ม.ค. 2566 ]46
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสาย มค.ถ 113-04 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2063 - ทางหลวงหมายเลข 4017 [ 16 พ.ย. 2565 ]59
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย มค.ถ 117-02 สายบ้านหนองเสือ - บ้านหนองทุ่ม โดยการเสริมไหล่ทางพร้อมงานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก(กม.0+000กม.0+ 462)ตำบลหนองทุ่ [ 16 พ.ย. 2565 ]62
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายมค.ถ. 117-05 หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา - บ้านเมืองใหม่ ตำบลหนองทุ่ม [ 16 พ.ย. 2565 ]60
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็ปไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]163
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงน้อย ม. 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]163
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]148
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]156
12 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]204
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign