องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศการเิปิดประชุมสภา อบต.หนองทุ่ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]131
82 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการบริการประชาชน ปี 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]601
83 รายงานผลการประชุมผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ [ 10 ก.ย. 2562 ]147
84 โครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) [ 15 มิ.ย. 2562 ]155
85 ประชุมติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]143
86 เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง(EIT ) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]150
87 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561 [ 20 มี.ค. 2562 ]141
88 ภาพกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]146
89 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขั้นตอนการทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ประจำปี งบประมาณ 2561(ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอกภายใน) [ 14 พ.ย. 2561 ]137
90 ประกาสการมอบอำนาจการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]132
91 โครงการประเพณีสงกรานต์ 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]137
92 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 30 มี.ค. 2561 ]142
93 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 8 มี.ค. 2561 ]142
94 ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม [ 29 ส.ค. 2560 ]135
95 มาตรฐานการให้บริการ [ 17 ส.ค. 2560 ]137
 
|1|2|3|4หน้า 5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign